قندهار _ کمک‌های اداره محلی برای نیازمندان و گداها

همزمان با بحران گرسنگی و افزایش گداها در کشور، اداره محلی قندهار، طی سه ماه اخیر، ۴ هزار نیازمند و گدا را از این ولایت جمع‌آوری کرده و به آنها کمک‌های نقدی و خوراکی توزیع نموده است.

با اینحال، آگاهان می‌گویند، این کمک‌ها تاثیر موقتی داشته و حکومت باید راه‌های بنیادی برای حل این مشکل جستجو کند.

مقام‌های محلی قندهار نیز می‌گویند، طی سه ماه اخیر، ۴هزار نیازمند را از سطح شهر جمع آوری کرده و برای آنان کمک توزیع کرده‌اند که در میان آنان ۱۷۰ گدا نیز شامل است.

آگاهان، فقر و بیکاری را از دلایل اصلی روآوردن کودکان و زنان به گدایی یاد کرده و از حکومت می‌خواهند برای بیرون رفت ازین معضل، راه‌حل بنیادی را جستجو کند.

بااینحال، جمع‌آوری گدایان و کمک برای آنان تنها در کوتاه مدت مؤثر واقع خواهد شد و به گفته آگاهان، دولت باید برای ریشه‌کن کردن فقر در کشور، زمینه کار را برای شهروندان فراهم کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *