رایزنی حکومت با امارات متحده عربی برای مدیریت میدان هوایی کابل

حکومت می‌گوید با امارات متحدۀ عربی برای ادارۀ میدان هوایی کابل گفتگو کرده‌اند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت گفته، مذاکرات میان دو طرف پیشرفت داشته و اتخاذ و اعلان تصمیم نهایی در این مورد به وقت بیشتری ضرورت دارد.

برخی از آگاهان اما گفته اند، قطر و امارات متحده عربی بخاطر نفوذ بر افغانستان با همدیگر رقابت می‌کنند.

درپی تحولات اخیر پرواز‌ها از میدان هوایی کابل به حالت تعلیق درآمد. براساس گزارش‌ها در حال حاضر نیز از میدان هوایی بین‌المللی کابل پرواز‌های محدود داخلی و خارجی انجام می‌شوند و هنوز برای پروازهای کامل آماده نشده است.

بتازگی امارات متحده عربی گفته، با سران حکومت برای اداره این میدان گفتگو کرده اند. این کشور همچنین از بازگشایی سفارت خود نیز در کابل سخن زده است.

از سوی‌هم، رویترز از قول یک مقام بلند رتبۀ وزارت امور خارجۀ امارات گزارش داده که این کشور که در دوران زمامداری حکومت سابق میدان هوایی کابل را مدیریت می کرد بازهم آماده است که این کار را ادامه دهد.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت‌:

امارات متحده عربی می‌خواهند در درمورد میدان هوایی با یک شرکتی توافق شود که امور میدان هوایی را به پیش ببرد. او گفته که در این مورد با امارات متحده گفتگو شده، اما برای توافق نهایی به زمان بیشتر نیاز است.

پیش از این گفته شده بود، بخاطر بازسازی و دوباره فعال سازی سیستم‌های میدان هوایی بین‌المللی کابل، قطر و ترکیه همکاری کرده است.

اما ناظران اوضاع به این باوراند که دو کشور قطر و امارات بخاطر نفوذ در افغانستان با همدیگر رقابت می‌کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *