حکومت: یک کارخانه پروسس چرس در افغانستان ساخته می‌شود

حکومت می گوید، با شرکت سی فارم آسترالیایی توافق کرده‌اند که یک کارخانه پروسس حشیش یا چرس در افغانستان ساخته شود.

قاری سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله:

” توافق دراین باره امضا شده و کار تاسیس این کارخانه درچند روز آینده آغاز می‌شود. او همچنین گفته که شرکت سی‌فارم از چرس کریم‌های طبی می‌سازد و حاصلات چرس را از هزاران دهقان در افغانستان خریداری خواهند کرد”

معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نیز در مورد این موضوع با نمایندۀ این شرکت استرالیایی ملاقات کرده است. از سویی ‌هم گزارش‌ها می رساند که شرکت سی‌فارم متعهد شده که روی این پروژه ۴۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *