غزنی – خواست دختران دانش‌آموزان برای بر بازگشایی مکاتب

شماری از دختران دانش‌آموز و دانش‌جو در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی از حکومت می‌خواهند، هرچه زودتر مکاتب را به روی آنان باز و اجازه دهند که به درس‌های شان ادامه دهند.

آنها مدعی اند، که پس از تحولات اخیر در کشور شماری زیادی از دانش‌آموزان انگیزۀ شان برای درس خواندن را از دست داده اند. از جانب دیگر همین موضوعات سبب شده که نهادهای تحصیلی موجود در این ولسوالی از جمله دانشگاه خاتم النبیین(ص)  نیز فعالیت شان را متوقف کنند.

شماری از دانش‌آموزان دختر در ولایت غزنی می‌گویند، برای مکاتب شان دلتنگ شده اند و از حکومت می‌خواهند مکاتب را به روی‌این قشر همیشه محروم بازگشایی نماید.

از سوی‌هم همین موضوع سبب شده که نهاد‌های تحصیلی در این ولسوالی نیز یکی پیهم فعالیت‌ها را متوقف، دروازهای شان را به روی دانش‌جویان بسته کنند.

درهمین حال مسئولین حکومت خطاب به دختران دانش‌آموز گفت نگران نباشید، مکاتب به روی تان بازخواهد شد. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *