وزارت خارجه امریکا: واشنگتن نمی‌تواند به تنهایی به بحران بشری افغانستان رسیدگی کند

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا در یک نشست خبری به خبرنگاران گفته، واشنگتن به این باور است که با فرا رسیدن زمستان، وضعیت بشری در افغانستان وخیم‌تر شده است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا تاکید کرده که وضعیت پیش آمده در افغانستان پدیدهٔ منحصر به حال نیست، بلکه قبل از خروج کامل قوای بین‌المللی به رهبری امریکا نیز وجود داشت. ند پرایس افزود باوجودیکه امریکا درصدر کشورهای تمویل کنندهٔ کمک‌های بشری برای مردم افغانستان قرار دارد،‌ اما واشنگتن به تنهایی نمی‌تواند به همه مشکلات بشری در افغانستان رسیدگی کند. از سوی‌هم او افزوده که تعهد امریکا برای تخلیه ی امریکایی‌ها و همکاران افغان شان تاریخ انقضا ندارد. از سویی هم سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا بدون ذکر نام کدام کشور مشخص گفت که کشور‌های نزدیک و منطقه نیز باید برای رسیدگی به وضعیت بشری افغانستان دست به همکاری بدهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *