نشست مردم با مقام‌های حکومتی در غرب کابل

شیرمحمد عباس استانکزی؛ معین وزارت خارجه در نشست مردم با مقام‌های حکومتی که امروز یک‌شنبه (۵ جدی) در غرب کابل برگزار شد، یک‌بار دیگر به داشتن ارتباط با جهان تاکید کرد، اما او گفت: این ارتباط نباید به قیمت عقب‌نشینی از موضع حکومت بدست آید.

او اضافه کرد: امریکا از افغانستان شکست خورده و نباید در مسائل داخلی ما دخالت کند.

آقای استانکزی همچنین تاکید کرد، افغانستان اکنون با دو مشکل روبرو است، عدم اتحاد داخلی و نداشتن رسمیت جهانی.

با این‌حال در نشست گفته شد، سنگ‌اندازی‌های امریکا برای عدم مشروعیت جهانی حکومت تازه افغانستان به دلیل شکست ننگینی است که کاخ سفید تجربه کرده است.

پس از توافقنامه دوحه آخرین سربازان امریکایی در یازدهم سرطان شبانه پایگاه نظامی بگرام را ترک کردند. اقدامی که با واکنش‌های تندی در امریکا و افغانستان مواجه شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *