غزنی – توزیع کمک برای نیازمندان از سوی بنیاد خیریۀ آیت‌الله فیاض (دام ظله)

برای یک‌صد خانوادۀ نیازمند در ولایت غزنی از سوی بنیاد خیریۀ حضرت آیت‌الله فیاض(دام‌ظله) کمک‌های مواد ارتزاقی توزیع شد.

به گزارش خبرنگار تلویزیون تمدن از شهر غزنی؛ مسئولین این نهاد خیریه می‌گویند، زمستان امسال نسبت به هر سال دیگر دشوارتر است و اگر از فقرا و نیازمندان دست‌گیری نشود فاجعۀ انسانی رُخ خواهد داد. آن‌ها اضافه می‌کنند؛ هزاران خانواده در این شهر با فقر شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند و آنان فقط به خانواده‌هایی کمک توزیع کرده‌اند، که هیچ نان‌آوری ندارند.

از سویی هم دریافت کننده‌گان این کمک‌ها با آن‌که از این اقدام استقبال می‌کنند، اما آن ‌را بسنده نداسته و با حکایت شرایط دشوار زندگی، خواهان کمک‌های بیشتری از سوی نهادهای امداد‌رسان هستند.

در گوشه‌ای دیگر از محل توزیع کمک‌ها، تجمع دها تن که در لیست از قبل تهیه شده قرار نداشتند، گوشۀ دیگری از تیره بختی شهروندان نیازمند غزنی را به نمایش گذاشته بود. هر کدام‌شان از دردی شکایت داشتند؛ یکی از بی مهری نمایندگان مساجد و دیگری از بی‌روزگاری و سفرۀ خالی، مواردی که نگرانی عالمان دینی را نیز بر انگیخته است.

این در حالی است که پس از تحولات اخیر در کشور، کار  و پیشه شمار زیادی از شهروندان نیز متوقف شد و حالا فقر و تنگ دستی، آنان را زمین‌گیر کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *