کیم جونگ اون؛ وضعیت اقتصادی کشور اولویت ملی ماست

چهارمین اجلاس عمومی هشتمین کمیته مرکزی حزب کارگران کوریای شمالی در دهمین سالگرد رهبری کیم جونگ اون برگزار شد.

رهبر کوریای شمالی در اختتامیه این نشست؛ بهبود وضعیت اقتصادی کشور را اولویت ملی معرفی کرد و تغییر مثبت در کیفیت زندگی مردم را وظیفه اصلی دولت‌مردان دانست.

کوریای شمالی با بستن مرزهایش بر جهان در پی شیوع همه‌گیری کرونا، با بحران و کمبود مواد غذایی روبرو شد. هر چند در تابستان گذشته، وی از وضعیت بد انسانی در کشورش به تمامی سطوح حزب حاکم هشدار داده بود.

آقای اون به روند تقویت تسلیحات نظامی کشورش نیز به دلیل ناپایدار بودن وضعیت نظامی در شبه جزیره کوریا نیز اشاره کرد.

رهبر کوریای شمالی که در سال ۲۰۱۱ پس از مرگ پدرش به قدرت رسید، اضافه کرد؛ “وظایف اساسی در سال آینده، ارائه تضمین اساسی برای اجرای برنامه پنج ساله و ایجاد تغییرات چشمگیر در توسعه ملی و زندگی مردم است.”

او درباره یک طرح بلندپروازانه برای توسعه روستایی، ایجاد کارخانه‌های تولید تراکتور، رژیم غذایی مردم، یونیفرم مکاتب نیز صحبت‌هایی داشت و در پایان بر “خودکفایی” به عنوان راهی برای بازسازی کشورش تاکید کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *