کابل – ازبین بردن سه هزار لیتر مشروبات الکولی از سوی نیروهای امنیتی

مسئولان حکومت می‌گویند که ریاست عمومی استخبارات در حدود سه هزار لیتر مشروبات الکولی را در کابل کشف و از بین بردند. ریاست استخبارات گفته، سه نفر را نیز در پیوند به فروش این مشروبات الکولی در ساحهٔ کارته‌ٔ چهار کابل بازداشت کرده اند.

گفتنی است که فروش مشروبات الکولی در حکومت پیشین نیز منع بود و ادارات امنیتی، آن زمان بار‌ها گزارش‌ها و تصاویری از ضبط و ازبین بردن مشروبات الکولی و مواد مخدر را نشر می‌کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *