حمایت همه‌جانبه شورای علمای ولایات فراه، بامیان و هلمند از مطالبات شورای علمای شیعه افغانستان

درپی برگزاری چهارمین نشست مشورتی شورای علمای شیعه افغانستان، شماری از شهروندان، شورای علما و متنفذین ولایات فراه، بامیان و ولسوالی گرشک ولایت هلمند طی جلسات جداگانه حمایت همه‌جانبه شان را از شورای مرکزی علمای شیعه افغانستان در کابل اعلام کردند. همزمان با این، شورای علمای شیعه ولسوالی پنجاب ولایت بامیان نیز با نشر یک اعلامیه سه ماده‌ای مطالبات شان را از حکومت بیان کردند، خواسته‌های که در ماده نخست آن از شورای علمای شیعه کشور حمایت همه جانبه کرده و در ماده‌های بعدی آن خواستار توزیع کمک‌های عادلانه به مردم فقیر مناطق مرکزی شدند.

با اینحال، شورای علمای شیعه افغانستان در کابل می‌گویند، حکومت تاهنوز جواب مثبتی به مطالبات آنان نداده است، به گفته این شورا، تنها راه حل برون رفت کشور از این بحران، اتحاد و یکپارچگی تمامی طبقات حاضر درکشور است که مطالبات متذکره این شورا نیز در راستای همین رسالت ترتیب یافته است.

از سویی هم، تدوین قانون اساسی افغانستان، مشارکت معنی‌دار همه اقوام و مذاهب، رسمیت مذهب اهل تشیع و جذب نمایندگان از تمامی مذاهب اسلامی در محاکم قضایی از جمله مطالبات عمده شورای علمای شیعه از حکومت کنونی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *