خواست مجدد چین از امریکا برای رهایی پول‌های منجمد شده افغانستان

چین یکبار دیگر خواهان رهایی پول‌های منجمد شده افغانستان از سوی امریکا شد. وانگ ونبین؛ سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در یک نشست خبری همچنان از امریکا خواست تا تحریم‌های یک جانبه بر افغانستان را بردارد. او همچنین گفت ما از امریکا می‌خواهیم که عمیقاً اشتباهاتش را درک کند، به مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش شانه دهد. ایالات متحده پس از آنکه حکومت پیشین سقوط کرد و حاکمیت تازه در افغانستان شکل گرفت، نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و همچنان کمک‌های بین‌المللی در حدود پنج ماه گذشته به شدت کاهش یافت که صدمه بزرگی برای اقتصاد کشور وارد ساخت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *