بازداشت شش سارق در ولایت قندهار

دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنیه ولایت قندهار از بازداشت شش سارق در این ولایت خبر می‌دهد.

مدیر تحقیق فرماندهی امنیه قندهار می‌گوید: این افراد از سوی نیروهای امنیتی در منطقه صرافی دستگیر شده‌اند و از نزد آنان، حدود پنجاه لک کلدار پاکستانی بدست آمده است. سرقت از منطقه صرافی ولایت قندهار همواره خبرساز بوده و شهروندان قندهار از دیر زمان از این معضل شکایت داشتند. از سویی هم، پول‌های بدست آمده از نزد این سارقان دوباره به صاحبان‌شان تحویل داده شد و صاحبان این پول‌ها با ابراز خرسندی از این اقدام، از حکومت می‌خواهند تا جلو هرگونه دزدی در این شهر را بگیرد. با این حال، هنوزهم معضل دزدی از شهر قندهار رخت نبسته، باشندگان قندهار از مسئولین امنیتی می‌خواهند تا با این پدیده بگونه جدی مبارزه کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *