هشدار سرپرست وزارت دفاع به تاجیکستان و ازبکستان

سرپرست وزارت دفاع به دو همسایه افغانستان هشدار داده که چرخبال‌هایی را که پس از حاکمیت تازه به آن کشورها منتقل شده‌اند، دوباره به افغانستان تحویل دهند.

ملا محمد یعقوب گفته، تاجیکستان و ازبکستان نباید در این مورد، صبر و تحمل افغان‌ها را آزمایش کنند. سرپرست وزارت دفاع گفته، اگر چرخبال‌های افغانستان دوباره به این کشور سپرده نشوند، پیامدهای بدی به همراه خواهد داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *