وضعیت بد صدها معلول در ولایت هرات

معلولیت، میراث به جا مانده از جنگ و درگیری‌های چندین سالۀ افغانستان است، در این میان، صدها تن از معلولین در جبرئیل هرات برای بقای شان تلاش می‌کنند. آنان می‌گویند با کم‌ترین امکانات و اندک‌ترین حمایت پیش‌آمده برای ادامه زندگی، نیاز به حمایت دارند.

از سویی هم انجمن معلولین جبرئیل هرات می گویند با داشتن نزدیک به ۵۰۰ معلول با بحران‌های جدی مالی مواجه است. مسئولان این نهاد می‌گویند در گذشته تمامی برنامه‌های آنان از سوی تاجران و خیرین مورد حمایت قرار می‌گرفت اما با پیش‌آمد وضعیت فعلی در کشور با مشکلات جدی از جمله نبود مکان مشخص، روبرو شده است. گفته شده که صنف‌های درسی و برنامه‌های آموزشی این نهاد، برای معلولین از سوی اساتید رضاکار منطقۀ جبرئیل هرات تدریس می‌شود.

از جانبی هم، تا کنون تعدادی از افراد معلول با حمایت این مرکز توانسته‌اند پا را در مسیرهای بزرگ‌تری آموزشی بگذارند و ظرفیت این انجمن می‌تواند بیش از این‌ها باشد در صورت که نهادهای جهانی و حکومت آن‌را مورد حمایت قرار دهند. در ولایت هرات در کنار انجمن معلولین جبرئیل هرات چندین مرکز اختصاصی برای افراد دچار معلولیت وجود دارد که حرف اصلی تمامی این مراکز، حمایت برای ادامه دادن خدمات به افراد دارای معلولیت است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *