ادامه آزمایش موشک‌های بالستیک از سوی کوریای شمالی

رسانه‌های دولتی کوریای شمالی از آزمایش دو موشک دیگر از سوی این کشور خبر داده است. این سومین‌بار است که کوریای شمالی در دو هفته اخیر موشک‌های بالستیک و مافوق صوت را آزمایش می کند.

با این حال، امریکا اما گفته، درمورد آزمایش موشک از سوی کوریای شمالی با متحدانش مشوره می کند. از جانبی هم، یک فرمانده امریکایی در اقیانوس آرام اعلام کرده که پرتاب موشک از سوی کوریای شمالی خطر فوری منافع امریکا و متحدانش را تهدید نمی‌کند اما این آزمایش‌ها می‌تواند بی‌ثباتی برنامه تسلیحاتی این کشور را نشان دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *