بامیان – ادامه حمایت‌های مردمی از موضع اخیر شورای علمای شیعه کشور

نشست حمایتی شورای علمای شیعه ولسوالی شیبر ولایت بامیان، نشستی که در آن علما و باشندگان این ولسوالی حمایت شانرا از موضع اخیر شورای علمای شیعه کشور در ارتباط به دادخواهی از حقوق شیعیان اعلام کردند.

شورای علما و متنفذین ولسوالی شیبر گفتند، در هیچ شرایطی شورای علمای شیعه کشور را تنها نمی‌گذارند و از هرگونه موقف این شورا در راستای دفاع از حقوق شیعیان حمایت می‌نمایند. آنان تاکید دارند که سران حکومت باید به حرف مردم گوش دهند و به نظریات و خواسته‌های شهروندان احترام بگذارند. زیرا به گفته‌ آنان؛ افغانستان در شرایط فعلی بیشتر از هر زمانی دیگر نیاز به همدلی و هم‌پذیری دارد و این امر زمانی محقق می‌شود که همه اتباع کشور خود را در آینه حکومت ببیند. در پایان این نشست، قطعه‌نامه چهار ماده‌ی از سوی شورای علما و باشندگان شیبر بامیان صادر شد که در آن خواهان توجه جدی حکومت به خواسته‌های شورای علمای شیعه کشور شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *