رشد سریع گراف فقر و گرسنگی در کشور

با وجود بحران اقتصادی و سرمای شدید زمستان، میزان فقر و گرسنگی نیز در سراسر کشور افزایش یافته است.

حکومت اما می‌گوید، بحران اقتصادی در افغانستان موقتی بوده و به زودی حل می‌شود. به باور آگاهان اقتصادی، تا زمانیکه مشکلات سیاسی حل نشود، چالش‌های اقتصادی همچنان دامنگیر شهروندان افغانستان خواهد بود. آگاهان اما، کلید رهایی کشور از منجلاب اقتصادی را در به رسمیت شناختن حکومت افغانستان از سوی جامعه جهانی می‌داند و می‌‎گویند: اگر حکومت در این راستا تلاش نکند، فاجعه انسانی در کمین شهروندان افغانستان خواهد بود. حکومت اما روایتی دیگر دارد، معاون سخنگوی حکومت بحران اقتصادی کنونی را کوتاه مدت خوانده و باورمند است که درآینده زود این معضل پایان خواهد یافت. این درحالی است که پیش از این دفتر نمایندگی سازمل ملل متحد در افغانستان گفته بود، شهروندان افغان با یکی از سریع‌ترین، بحران‌های بشری در جهان روبرو بوده و نیمی از جمعیت این کشور با گرسنگی شدید مواجه هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *