استفاده از بارش برف و باران برای تقویت آب‌های زیر زمینی

پدیده زیان‌بار خشکسالی که به گفته کارشناسان مرگ تدریجی زمین و ساکنانش را رقم می‌زند، چند سالی‌ست که کابل و شماری از ولایات را در گیر خود کرده است. اما در سال‌های گذشته کم‌تر به این مساله پرداخته شده که می‌توان با کنترل آب‌های باران و ذخیره برف در چاه‌ها، آب‌های زیر زمین را تقویت کرد. نعمت‌الله بارکزی؛ مسئول نشرات شهرداری کابل می‌گوید پایتخت نیشینان برف را درجاهایی که امکان جذب دارد، ذخیره کنند. از سویی هم برداشت بی رویه آب‌ و اسراف در مصرف آن نیز یکی از نگرانی‌های جدی دیگر در کاهش آب‌های زیر زمینی‌است، برخی‌ها باور دارند که هر قدر از آب‌های زیر زمینی استفاده کنند، تغییری در آن نخواهد آمد، اما این باور نادرست است.

شهروندان نیز تاکنون از بارش برف و باران خوشبین اند و می‌گویند، بسیاری‌ها این نکات مهم را رعایت نمی‌کنند و آگاهی دهی حکومت نیز اندک است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *