کاهش چشمگیر کرایه و فروش خانه درپی تحولات اخیر کشور

در پی تلاش مردم برای مهاجرت و بن‌بست اقتصادی، خرید و فروش و کرایه خانه در کابل کاهش چشم‌گیر داشته است.

مسئولان دفاتر راهنمایی‌ معاملات با بیان این مطلب می‌گویند ۵۰ درصد در کرایه خانه و فروش آن کاهش به وجود آمده، اما با آن‌هم کسی خواهان خرید و یا هم کرایه خانه نیستند. عمر محمدزی؛ مسئول یکی از راهنمای معاملات می‌گوید، بخاطر آینده نامعلوم افغانستان، شاید نرخ خرید و فروش از این نیز پایین تر بیایید.  

اما نگرانی‌ها در میان شماری از باشنده‌گان شهر کابل این است که مبادا وضعیت اقتصادی بدتر شود و آنان توانایی پرداخت کرایه‌های کم را نیز از دست دهند، این بخشی از نگرانی‌است، اما نگرانی جدی‌تر فلج شدن کار شرکت‌های ساختمانی درپی این تحولات است. شرکت‌های که هم اکنون نمی‌دانند، آینده کاری شان و همچنین میلیون‌ها دالر که با حکومت سابق کار کرده اند، چه خواهد شد، مبارک کریمی؛ مسئول یکی از شرکت‌های ساختمانی همچنین گفت، حکومت باید تا زمان مشخص نشدن کار شرکت‌ها، مالیات را از آنان بردارند و مساله چالش‌های بانکی برای شرکت‌ها را بزودی حل کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *