نگرانی‌ها از افزایش مبتلایان کووید نوزده زیر سایه ناتوانی وزارت صحت‌عامه

در هفته‌های پسین گراف کووید نوزده سیر صعودی اش را می پیماید، آمار مبتلایان در روزهای اخیر سه رقمی شده و شاید در چند خیز دیگر، چهار رقمی هم شود.

وزارت صحت عامه می‌گوید حدود ۴۰ هزار کت تشخیص کووید نوزده را در اختیار دارد، اما دستگاه‌های که بتواند نوعیت گونه‌های جدید این ویروس همه گیر را مشخص کند در اختیار ندارد. هم زمان با افزایش آمار مبتلایان کووید نوزده  در کشور دست وزارت صحت عامه از مبارزه با این دشمن نامرئی کوتاه است. براساس گزارش‌ها از ۳۷ شفاخانه اختصاصی کووید نوزده در کشور تنها ۵ شفاخانه به امکانات ناچیز دست‌رسی دارند. هرچند دروازه باقی شفاخانه‌ها هم باز است اما از دوا و تجهیزات در آن خبری نیست.

با این حال وزارت صحت عامه می‌گوید وضعیت به طرف خراب شدن روان است. حالا تنها راه برای جلوگیری از همه گیری کووید نوزده در کشور واکسین گرفتن شهروندان و رعایت مقررات کرونایی است، بر بنیاد آمارها تاکنون نزدیک به ۸ میلیون تن در کشور واکسین دریافت کرده اند. در حالی که موج چهارم کووید نوزده از راه می‌رسد، مردم اما نسبت به این ویروس همه گیر و گونه جدید آن بی توجه اند. باورها این است که اگر مردم برای پیش‌گیری از گونه جدید کوید نوزده آستین بالا نزنند، تجربه تلخ سال‌های گذشته تکرار خواهد شد. بر اساس آمارهای وزارت صحت عامه از آغاز همه گیری کووید نوزده در کشور حدود ۷۳۶۰ تن  جان باخته اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *