تاکید مسئولین وزارت اقتصاد بر اجرایی نمودن طرح‌های اقتصادی در کشور

مسئولین در وزارت اقتصاد می‌گویند: طرح‌هایی را روی دست دارند که با اجرا شدن آن، زمینۀ کاری برای تمامی شهروندان کشور فراهم خواهد شد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت، توجه جدی آنان روی گسترش تولیدات داخلی و رُشد زراعت است. مسئولین وزارت اقتصاد همچنین می‌گویند، شماری از کشورهای منطقه و جهان نیز وعدۀ همکاری در زمینۀ رشد اقتصادی افغانستان را داده اند. مسئولین حکومتی درحالی از تلاش‌ها برای رشد زراعت و ایجاد فرصت‌های کاری در آینده مژده می‌دهند که شهروندان اما، همچنان از نبود کار و فقر ناشی از آن در رنج هستند. از سویی دیگر، مسئولین وزارت اقتصاد همچنین می‌گویند، زمینۀ سرمایه‌گذاری برای تاجران داخلی و خارجی نیز در کشور فراهم شده و آنان می‌توانند بدون هیچ نوع نگرانی در کشورشان سرمایه‌گذاری کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *