نگرانی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان

به‌دنبال افزایش فقر و گرسنگی در کشور، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرد. رئیس این کمیته گفته، مردم افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر زیر خطر فقر قرار دارند و باید برای حمایت از آنان کارهای بیشتری انجام شود.

او همچنین می‌گوید، در کابل، پایتخت افغانستان تعداد فزاینده‌ای از گدایان در جاده‌ها یا زنانی را می‌بینم که در صف نانوایی‌ها ایستاده‌اند و ناامیدانه منتظر نان هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *