برگزاری نشست اضطراری سازمان ملل درباره افغانستان

شورای امنیت سازمان ملل در یک نشست ویژه خواستار پاسخگویی حکومت افغانستان در برابر خواست‌های داخلی و جامعه جهانی برای حل بحران بشری و تامین صلح و ثبات در افغانستان شد.

دبرا لاینز، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان، در این نشست گفت، این کشور با یک آینده مبهم روبروست و برای برگشت فعال افغانستان به خانواده جهانی نیاز به ایجاد یک نقشه راه و نظام نظارتی است. نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و همسایگان افغانستان نیز در این نشست سخنرانی کرده و از دولت کابل خواستند تا برای حل بحران بشری در این کشور به ارزش‌های جهانی تن در دهند.  توماس وست، نماینده ویژه امریکا نیز گفت، کشورش ۳۰۸ میلیون دالر برای رسیدگی به بحران افغانستان کمک فوری کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *