تاکید شهرداری کابل بر تکمیل شدن ۹۵ درصدی طرح مدیریت نرخ‌ها

شهرداری کابل اعلام کرده که که طرح مدیریت نرخ‌ها ۹۵ درصد تکمیل شده و در چند روز آینده این نرخ‌نامه‌ها در شهر کابل توزیع خواهند شد.

مقام‌ها در شهرداری کابل گفته‌اند، به اساس حکم کابینه، کمیسیون کنترل نرخ‌ها کار خود را روی تعیین نرخ‌نامه‌ها آغاز کرده و به‌زودی طرح کنترل نرخ‌ها در کابل پایتخت اجرایی خواهد شد.

گفته شده شهرداری کابل در هماهنگی با نهاد‌های دیگر مانند وزارت داخله، دادستانی کل، وزارت تجارت و اتاق تجارت و سرمایه گذاری از اجرایی شدن این نرخ‌نامه‌ها نظارت می‌کنند و در کنترل آن مکلف هستند.

شهرداری کابل درحالی از تکمیل شدن ۹۵ درصد طرح نرخ‌نامه‌ها خبر داده که در این اواخر شهروندان کشور از افزایش قیمت‌ها در بازارها شکایت داشتند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *