افزایش ۲۵ درصدی تولیدات قالین افغانستان

اتحادیه تولید و صادر کنندگان قالین افغانستان می‌گوید، تولیدات قالین افغانستان امسال نظر به سال پیش تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.

مسئولان در این اتحادیه گفته، سال گذشته ۷۰۰ هزار متر مربع قالین در افغانستان تولید شده بود، اما امسال این رقم به بیشتر از ۹۰۰ هزار مترمربع افزایش یافته است.

همچنین گفته شده در کنار افزایش تولیدات قالین، مردم نیز به قالین‌بافی روی آورده‌اند. با این حال فعالیت‌های محدود بانک‌ها، بهای بلند مواد خام قالین و نبود پروازهای دهلیز‌های هوایی برای صادرات قالین، از جمله مشکلاتی‌اند که تولید کنندگان قالین با آن روبرو هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *