خواست علما برای بازگشایی مکاتب دخترانه در کشور

در ادامه خواست‌ها برای بازگشایی مکاتب دختران در کشور، شماری از علمای دین در ولایت بلخ از حکومت می‌خواهند، مکاتب را به روی دختران‌ دانش‌آموز باز کنند.

آنان می‌گویند،دین مبین اسلام آموزش علم را بر هر مرد و زن مسلمان فرض نموده و جامعه‌ای که از علم و دانش فاصله بگیرد،منفعل خواهد ماند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *