دولت فرانسه ۳۵ دیپلمات روس را اخراج می‌کند

دولت فرانسه می‌گوید ۳۵ تن از دیپلمات‌های روسیه را به دلیل آنچه آنها فعالیت ضد منافع ملی فرانسه تشخیص داده‌اند، اخراج می‌کند.

پاریس، این تصمیم را بخشی از تصمیمات اتحادیه اروپا و در جهت تامین امنیت شهروندان فرانسه و اروپا اعلام کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *