دستور ملا برادر به وزارت خارجه برای تعیین زمان قرارداد میدان هوایی کابل با قطر

ملابرادر، معاون اول نخست‌وزیر به وزارت خارجه دستور داده، که برای تنظیم قرارداد میدان هوایی کابل به قطر مهلت تعیین کند. برادر در نشست اقتصادی کابینه به امیرخان متقی گفته، که به وزارت خارجه قطر جهت تنظیم امور قرارداد برای مدیریت میدان هوایی کابل زمان مشخص تعیین کند.

ازسویی هم، برخی رسانه‌ها ویدیویی را نشر کردند که گویا نیروهای قطری در میدان هوایی کابل در حال تمرین اند. سخنگوی وزارت ترانسپورت، اما حضور نیروهای خارجی به میدان هوایی کابل را رد می‌کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *