کابل – دیدار سرپرست وزارت خارجه با سفیر ایران

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه با سفیر ایران در کابل دیدار کرده است.

وزارت خارجه می گوید، آقای متقی در این دیدار از بد رفتاری با مهاجران افغان در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار جلوگیری آن شده است.

وزارت خارجه گفته بدرفتاری با مهاجران افغان، بر روابط و ذهنیت عمومی دو کشور تاثیرمنفی می‌گذارد و به دشمنان دو کشور فرصت ایجاد آشوب و اختلاف را می‌دهد.

از سویی هم، سفیر ایران گفته کشورش قصد بدرفتاری با مهاجران افغان را ندارد و همواره در تلاش نزدیک تر شدن روابط دو کشور بوده است.

سفارت ایران در کابل نیز گفته که انتشار تصاویر “بدرفتاری” با اتباع افغان جعلی بوده و برای “ضربه‌زدن” به روابط دو کشور است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *