تلاش کابل و تهران برای خنثی سازی تبلیغات سوء علیه دو کشور

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه در یک تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران گفتگو کرد. دو طرف در این گفتگو روی روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.

آنان همچنین متعهد شدند که اجازه ندهند حلقات مغرض با تبلیغات سوء میان دو کشور نفرت و بدبینی ایجاد کنند.

بیانیه‌ای که ناوقت دیشب منتشر شد و گفته شد، وزرای خارجه ایران و افغانستان در یک تماس تلفنی روی مسایل مختلف از جمله وضعیت مهاجرین بحث و گفتگو کردند.

بخشی از این گفتگو درباره بهبود روابط میان کابل و تهران است. مسأله‌ای که دو کشور به‌دنبال بهبود و دشمنانش درپی تخریب آن است.

آگاهان نیز معتقدند، که برخی از قدرت‌های منطقه و جهانی نمی‌گذارند دو کشور روابط نیک داشته باشند.

با اینحال نابسامانی سیاسی افغانستان همچنان ادامه دارد و سردمداران حکومت به صورت رسمی هنوز نتوانسته‌اند چراغ سبز کشورهای منطقه و جهان را بدست بیاورند و این تاثیر مستقیم بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه افغانستان دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *