تغییر رنگ آسمان برخی شهرهای عراق به نارنجی

در پی وزش بادهای شدید و ایجاد طوفان در بخش‌هایی از کشور عراق، ابر غلیظی از گرد و غبار آسمان این کشور را به رنگ نارنجی در آورده است.

این گرد و غبار غلیظ و نارنجی رنگ باعث ایجاد اختلال در دید و تنفس تعداد زیادی از شهروندان این کشور و باعث افزایش مراجعه به شفاخانه‌ها شده است.

 همچنین پروازها در فرودگاه‌های بغداد و نجف به دلیل دید کم متوقف شده‌اند. این طوفان بر بسیاری از مناطق مرزی کشور ایران نیز تاثیر گذاشته است.

تغییرات اقلیمی و سوءمدیریت زمین و آب، دو عامل عمده افزایش این پدیده عنوان شده است.

در بعضی از نقاط عراق روز شنبه، میزان دید کمتر از ۵۰۰ متر، گزارش شده است.

خشکسالی، بیابان‌زایی، کاهش بارندگی و کمبود مناطق سبز در داخل و اطراف شهرها از دلایل ایجاد طوفان‌های گرد و غبار بیشتر در عراق، عنوان شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *