شکایت باشندگان هرات از افزایش پول‌های کهنه

باشندگان هرات از افزایش پول‌های کهنه دراین ولایت ابراز نگرانی کرده می‌گویند، حکومت باید راهکار جدی برای کاهش آن در نظر بگیرد.

آنان می‌گویند، هر روزه به حجم پول‌های مندرس شده افزوده می‌شود و کارآمد آن‌ها در بازار از دست می‌رود.

از جانبی‌هم به گفته باشندگان هرات بانک‌ها قبل از این تنها منبع برای تحویل پول‌های مندرس شده بود که در حال حاضر همکاری نمی‌کنند. مردم خواستار طرح قانون مشخص از سوی حکومت تا جمع‌آوری کامل این پول‌ها اند.

در کنار این چالش‌ها اما صرافان هرات بخش از چالش را به مردم نسبت می‌دهند. می‌گویند، مردم در نگهداری پول توجه به خرج نمی‌دهند و این مساله باعث کوتاهی عمر آن می‌شود.

این همه درحالی گفته می‌شود که مقامات محلی هرات گفته‌اند که حل این چالش نیاز به تلاش مرکز دارد، مساله‌ای که در گذشته هم بارها به حل آن تاکید شده بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *