سفر هیئت اعزامی شورای علمای شیعه به شمال کشور

سفر هیئت اعزامی شورای علمای شیعه افغانستان به ولایت بلخ، این سفر جهت بررسی کارکردها و فعالیت‌های سالانه شورای علمای شیعه حوزه شمال کشور گفته شده است.

در این نشست، هیئت اعزامی شورای علمای شیعه، هدایات و رهنمودهای شان را با شورای علمای شیعه بلخ شریک ساختند.

همچنین در این نشست بر تحکیم روحیه اخوت و برادری، تقویت روابط کاری و اجتماعی در جامعه، بویژه بین علما تاکید گردید.

اعضای شورای علمای شیعه ولایت بلخ نیز از سفر هیات اعزامی شورای علمای شیعه به شمال کشور استقبال نمودند. آنان می‌گویند، شورای علمای شیعه بلخ بعنوان یک نهاد دینی، مردمی و غیر سیاسی وحزبی درخدمت مردم بوده و پس از تحولات سیاسی اخیر، تنها مرجعی بوده که به مشکلات اجتماعی، حقوقی و امنیتی مردم رسیدگی نموده است.

هیات اعزامی شورای علمای شیعه درحالی به شمال کشور سفر کرده‌ که این هیات پیش از این در سفر به ولایات مرکزی و جنوبی کشور نیز، خواست‌ها و مشکلات مردم را مورد بررسی قرار داده و هدایات و رهنمودهای لازم را با شورای علمای شیعه مناطق مرکزی و جنوبی شریک ساخته بودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *