بامیان – شکایت کسبه‌کاران و مردم از افزایش پول‌های فرسوده

افزایش پول‌های مندرس و فرسوده در بازارهای بامیان!

پول‌های که در میان کسبه‌کاران و باشندگان بامیان به یک دردسر جدی تبدیل شده است.

دردسری که بیشتر صرافی‌ها و بانک‌ها مقصر این وضعیت خوانده می‌شوند. مردم می‌گویند، صرافی‌ها و بانک‌ها، پول‌های مندرس و فرسوده را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند اما از دریافت آن خودداری می‌کنند.

شماری از کسبه‌کاران، ادامه این وضعیت را دردسرساز در عرصه معاملات تجارتی دانسته و خواهان رسیدگی به این موضوع هستند.

با اینهمه، برخی‌ها این وضعیت را بخاطر بی‌‌توجهی مردم در نگهداری پول و کیفیت چاپ آن توسط حکومت پیشین می‌دانند.

 آگاهان امور اما، تنها راه بیرون‌رفت از  این معضل  را استفاده از پول‌های الکترونیکی در معاملات می‌دانند.

با اینهمه، نه‌تنها مندرس شدن اسعار افغانی سبب ایجاد مشکل در معاملات تجارتی شده که کمبود پول در بازارها نیز مشکلاتی زیادی را به بار آورده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *