وزارت معادن و پترولیم: استخراج نفت از چاه قشقری در ولایت سرپُل آغاز می‌شود

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که امور تصفیه نفت در چاۀ قشقری ولایت سرپل به‌ زودی از سوی یک شرکت خصوصی آغاز خواهد شد.

عصمت‌الله برهان، سخنگوی این وزارت گفته، حدود چند روز قبل مزایده صورت گرفت و شرکتی به نام نارت نوبل انرژی که یک شرکت افغانی تصفیه نفت خام است، برنده اعلام شد.

گفته شده تا روز آینده امور تصفیه نفت از سوی این شرکت آغاز می‌شود. گفته شده در صورت آغاز کار استخراج چاه نفت قشقری، روزانه از این چاه تا حدود ۱۰ هزار تن نفت خام به دست می آید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *