دستور ترک افغانستان به یک خبرنگار بریتانوی از سوی مسئولان امنیتی

یک خبرنگار مستندساز بریتانیایی می‌گوید، مسئولان امنیتی برای او و همکارانش دستور داده‌اند که فوراً افغانستان را ترک کنند.

این خبرنگار بریتانوی گفته، برای آنها اجازه تصویر برداری از افغانستان نیز داده نشده است.

با این حال این خبرنگار بریتانوی گفته، پس از گزارش‌دهی شان در مورد حقوق زنان و نگرانی‌های امنیتی در افغانستان، برای آنها دستور ترک این کشور داده شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *