بحران اوکراین؛ حمایت تمام قد ناتو از کی‌یف در برابر مسکو

ادامه جنگ اوکراین و پیوستن فنلند و سویس به عضویت ناتو، داغ ترین موضوعات این روزهای جهان.

وزیران خارجه کشورهای عضوناتو در برلین آلمان گردهم آمده‌اند و این دو موضوع را به بحث گرفتند.

معاون دبیرکل ناتو از ایستادگی اوکراینی‌ها در برابر روسیه ستایش کرد و گفت، اوکراین با حمایت مالی و تسلیحاتی متحدانش پیروز این جنگ خواهد شد.

میرچا جوآنا؛ معاون دبیرکل ناتو در این نشست گفت:

“اوکراینی ها شجاعانه از کشور شان دفاع کردند. آنان در این جنگ پیروز خواهد شد البته با حمایت های مالی و تسلیحاتی کشورهای متحد.”

وزیر خارجه آلمان هم در این نشست گفت، پیمان ناتو کمک‌های نظامی نامحدود به اوکراین فراهم می کند.

او گفت، می‌بایست مذاکرات در مورد پایان جنگ اوکراین ادامه می‌یافت اما این گفتگوها از سوی روسیه به بی توجهی سپرده شد.

آنالینا بائربوک؛ وزیر خارجه آلمان در اینباره گفت:

“ناتو تا زمانی کمک‌های نظامی به اوکراین فراهم خواهد کرد که این کشور برای دفاع از خود به آن نیاز داشته باشد.”

همزمان با بحث اوکراین پیوستن فنلند و سویس به ناتو از بحث های عمده نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو بود.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا نیزمی‌گوید، حمایت قاطع از پیوستن این دو کشور به ناتو وجود دارد. دبیرکل ناتو هم گفته، این پیمان حاضر است برای طی مراحل درخواست فنلند و سویس به امنیت آنان به  گونه موقت توجه کند.

ینس ستولتنبرگ؛ دبیرکل ناتو افزود:

“پیمان ناتو قصد دارد حتی قبل از پیوستن فنلند و سویس به ناتو، حضور نظامی خود را در منطقه دریای بالتیک افزایش دهد، زیرا این امر برای تامین امنیت این دو کشور ضروری است.”

رئیس جمهور فنلند اما رسما از ناتو درخواست عضویت کرده و سویس هم گفته، درآینده نزدیک خواستش را به گونه رسمی با ناتو مطرح می کند. قرار است هردو کشور به گونه همزمان عضویت ناتو را کسب کنند. هرچند تاکنون ترکیه مخالف پیوستن این دوکشور به عضویت ناتو است اما دبیرکل ناتو گفته با ترکیه در این خصوص صحبت می‌کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *