وزارت مالیه – ممنوع شدن صادرات گندم به بیرون از کشور

وزارت مالیه صادرات گندم به خارج از کشور را ممنوع کرد.  این وزارت به تمام گمرگات دستور داده که از انتقال گندم به بیرون از کشور جلوگیری کنند. پیش از این شماری از باشندگان ولایات فراه، هلمند شکایت کرده بودند که نرخ گندم در افغانستان نسبت به سال های گذشته به دلیل انتقال آن به پاکستان افزایش یافته است.

این درحالی است که پیشتر گزارش‌هایی به نشر رسیده بود که محصولات گندم این کشور به پاکستان انتقال داده میشود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *