بلخ – راه اندازی مسابقه کتابخوانی تحت نام “آشنایی با مفاهیم قرآنی”

راه اندازی مسابقه کتابخوانی تحت نام “آشنایی با مفاهیم قرآنی” در شمال کشور ولایت بلخ!

در مسابقه “آشنایی با مفاهیم قرآنی” نزدیک ۵۰۰ نفر شرکت کردند، که هدف اصلی آن ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه گفته شده است.

هدف دیگر این مسابقه، آشنایی با مفاهیم قرآنی است، هدفی که بگفته امام جمعه شهر مزارشریف، تنها با مطالعه می‌توان به آن دست یافت.

راه اندازی این مسابقه با استقبال گرم شرکت کنندگان نیز قرار گرفت، آنان نیز می‌گویند، پی بردن به معانی قرآن کریم، تنها از طریق کتاب و کتابخوانی قابل دسترس است.

این مسابقه درحالی راه اندازی می‌شود که طی یک سال گذشته، فرهنگ کتابخوانی در کشور کمرنگ شده و علاقه شهروندان به کتاب و کتابخوانی پایین آمده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *