افزایش غرفه‌های ناشران افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران

حضور پررنگ  افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، سی و سومین  نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و این اتفاق مهم فرهنگی در ایران با اشتراک چندین کشور صاحب تالیف و آثار بین‌المللی هم دارد .

ناشران افغانستان نیز امسال چون سال‌های گذشته با اشتراک در نمایشگاه‌ها، اما در این نمایشگاه با ۱۲ غرفه بیشترین سهم حضور بین المللی را به خود اختصاص دادند.

مسئولین سرانه مطالعه را در کشور کمتر از میزان جهانی می‌دانند و بر علاقه‌مندی جوانان و نوجوانان به مطالعه و کتابخوانی تاکید دارند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *