ایجاد نخستین مکتب سیار توسط یک بنیاد رضاکار در ولایت قندهار

ایجاد یک مکتب سیار در ولایت قندهار!

نهاد راه قلم در یک اقدام مبتکرانه، کمپاینی را برای آموزش کودکان محروم از آموزش در ولسوالی‌های سرحدی قندهار راه اندازی کرده که به کودکان تا صنف ششم آموزش می‌دهد.

می‌گویند، طبق نصاب معارف برای دانش آموزان تدریس می‌کنند.

باشندگان سپین بولدک قندهار؛ جای که این نهاد کارش را از آنجا آغاز کرده می‌گویند، از هرگونه اقدامی مبنی بر گسترش آموزش و پرورش حمایت می‌کنند.

مطیع‌الله ویسا، مسئول و بنیان‌گذار این نهاد از سال ۲۰۰۹ به این طرف، همراه با گروه نیکوکارش، برای بازگشایی مدارس دختران و پسران در روستاهای دورافتاده افغانستان فعالیت می‌کند. ویسا گفت این نهاد تاکنون بیش از ۱۰۰ مدرسه را در ولایت‌های مختلف افغانستان بازگشایی کرده است. او در جریان ۹ ماه از حکومت جدید نیز، با وجود محدودیت‌ها برای آموزش دختران و بسته ماندن مدارس، کارزارهای متعددی برای تشویق مردم برای دفاع از حق آموزش دختران به راه انداخته است.

با اینحال قرار است پس از یک دوره آزمایشی شمار این مکاتب در ولایت قندهار افزایش یابد تا کودکان بیشتر از آموزش و پرورش مستفید شوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *