بلخ – فعال سازی چراغ‌های ترافیکی در سطح شهر مزارشریف

مسئولین ریاست شهرداری ولایت بلخ از آغاز روند ترمیم و فعال‌سازی دوباره چراغ‌های ترافیکی در این ولایت خبر می‌دهند. آنان می‌گویند، از ۲۰ محل مزدهم شهر، در چهار محل آن چراغ‌های ترافیکی را فعال ساخته و به مدیریت ترافیک واگذار کردند.

بگفته مسئولین، قرار است در آینده نزدیک در سایر نقاط شهر نیز چراغ‌های راهنمایی ترافیکی فعال گردند.

مسئولان در مدیریت ترافیک بلخ این اقدام شهرداری را برای جلوگیری از حوادث ترافیکی در سطح شهر موثر می‌خوانند. آنان از رانندگان وسایط نقلیه می‌خواهند تا برای پیشگیری از حوادث ناگوار اشاره‌های ترافیکی را رعایت کنند.

رانندگان وسایط نقلیه نیز، نصب و فعال سازی دوباره چراغ‌های ترافیکی در سطح شهر را می‌ستایند و از سایر راننده‌ها می‌خواهند تا قوانین ترافیکی را مراعات نمایند.

چراغ‌ راهنمایی ترافیکی از جمله علایم مهم ترافیکی محسوب می‌شوند که اگر از سوی رانندگان رعایت شود، موجب ایجاد نظم در سطح شهر و جلوگیری از حوادث ناگوار ترافیکی می گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *