وزارت صحت عامه – گرامیداشت روز جهانی اهدای خون

از روز جهانی اهدای خون امروز در کابل گرامیداشت شد. مسئولان وزارت صحت عامه می‌گویند، این روز درحالی تجلیل می‌شود، که تاکنون هیچ گزینه‌ای بدیل خون پیدا نشده و فقط انسان‌ها می‌توانند جان همنوع خویش را نجات دهند.

رئیس بانک ملی خون نیز گفته است، که ۸۲۱ تن از بیماران آنان شدیدا به خون نیاز دارد و خون اهدا شده از سوی سازمان هیموفیلیا برای آنان کفایت نمی‌کند.

مسئولان در وزارت صحت عامه می‌گویند، هنوز گزینه‌ای بدیل برای خون پیدا نشده و این فقط انسان‌هاست که ناجی همدیگر اند!

کمبود خون اما معضل جدی وزارت صحت عامه به‌خصوص بانک ملی خون در کشور است.

از سویی هم شماری از اهدا کنندگان خون از سایر شهروندان می‌خواهند که در روند اهدای خون سهیم شده و زندگی آنان را نجات دهند.

با این همه، در سال‌های اخیر فرهنگ اهدای خون در کشور از سوی مردم به شکل رضاکارانه ترویج یافته و امروز در اینجا نیز به پاس روز جهانی اهدای خون شماری از شهروندان خون‌های شان را اهدا کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *