بامیان – توزیع بسته‌های کمکی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی

ریاست رسیدگی به امور حوادث طبیعی بامیان به همکاری یونیسف برای شماری از خانواده‌های نیازمند بسته‌های مواد غذایی و صحی توزیع کرد.

حدود ۳ صد و ۱۱ خانواده‌ بامیانی از این بسته‌‌های کمکی مستفید شدند که برای هر خانواده دو بوری آرد، یک بوری برنج و مقدار مواد بهداشتی توزیع شد.

گفته شده خانواده‌های که از این بسته‌های‌‎ کمکی مستفید شده اند در سال جاری از ناحیه حوادث طبعی متضرر شده اند. این در حالی ا‌ست که بسیاری از زراعت پیشه‌های بامیانی در سال جاری از ناحیه خشکسالی خسارات بی‌شماری را متحمل شده اند.

این کمک‌ها درحالی توزیع می‌شود که علاوه بر حوادث طبیعی فقر و بیکاری نیز زندگی را برای شهروندان این ولایت دشورا کرده است.

با اینحال، شهروندان این ولایت از حکومت می‌خواهند که زمینه کار را برای آنان فراهم سازد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *