ایام دومین سالیاد درگذشت حجت‌الاسلام خدابخش محسنی

ایام دومین سالیاد حجت‌الاسلام خدا بخش محسنی که از ایشان به عنوان چهره‌ فعال جامعه روحانیت یاد می‌شود.

خدابخش محسنی یکی از علمای متحرک، فعال و خستگی ناپذیر در عرصه نشر فرهنگ و معارف اسلامی گفته شده است.

پسر مرحوم، رفتار ایشان را در خانواده، اجتماع و حکومت الگویی برای دیگران می‌داند.

خدابخش محسنی افزون بر اینکه عضو فعال شورای علمای سرتاسری افغانستان بود، چند دور به عنوان منشی شورای علمای شیعه کشور نیز بوده که بخش دبیرخانه این شورا را به وجه احسن به پیش برده است.

منشی شورای علمای شیعه کشور، از ایشان به عنوان بازوی پرتوان این شورا یاد کرده و فعالیت‌های خستگی ناپذیر او را می‌ستاید.

حجت الاسلام خدابخش محسنی پس از عمری خدمت به جامعه به تاریخ ۲۰ جوزای سال ۱۳۹۹ نسبت مریضی که عاید حالش گردیده بود، دارفانی را وداع گفت و به لقاءالله پیوست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *