اعتراضات ضد دولتی در اکوادور و اعلام حالت اضطرار در این کشور

به‌دنبال اعتراضات گسترده مردمی در اکوادور، رئیس‌جمهور این کشور در سه شهر به شمول کیتو پایتخت این کشور حالت اضطرار اعلام کرد.

اعتراضات اواسط هفته گذشته در چندین شهر این کشور آغاز شد. در جریان اعتراض‌ها معترضان بارها با نیروهای امنیتی درگیر شده و گفته می‌شود، که خساراتی به تاسیسات عام المنفعه نیز وارد شدند.

کاهش قیمت سوخت، مبارزه با بیکاری، تنظیم قیمت محصولات زراعتی و جلوگیری از جرم و جنایت از مطالبات اعتراض کنندگان اند.

رئیس‌جمهور اکوادور اما در سه شهر که بیشترین تجمع را داشتند، حالت اضطرار اعلام کرد.

قرار است حالت اضطرار یک ماه دوام پیدا کند و مقام‌های امنیتی هم گفته آنانیکه به ویرانی دست زدند را بازداشت می‌کند. سازمان ملل متحد اما با نشر اعلامیه‌ای خواهان حل چالش‌ها از طریق مسالمت آمیز شدند.

با ادامه این اعتراض ها مکاتب در سراسر اکوادور تعطیل و هرج و مرج در این کشور حاکم است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *