نگرانی باشندگان قندهار از خشکسالی و کمبود آب

خشکسالی بیش از هر ولایتی، باشندگان قندهار را نگران ساخته است. باشندگان این ولایت از مسئولین می‌خواهند تا راه چاره‌ای پیدا کنند، در غیر آن خشکسالی زندگی مردم را تهدید می کند.

در قندهار، خشکسالی به یک چالش اساسی تبدیل شده است. براساس آمارها از میان ۸۰ هزار خانواده فقط ۸ هزار آن به آب صحی آشامیدنی دسترسی دارند، این یعنی کمبود آب بر طبیعت سایه افکنده است.

از سوی‌هم، حفر چاه‌های عمیق به نگرانی باشندگان قندهار بیشتر از پیش افزوده است. نظر به آمارها گفته می شود که سطح آب زیر زمینی در این ولایت نسبت به سال گذشته از ۱۹ تا ۲۲ متر کاهش پیدا کرده است.

آگاهان نیز خشکسالی را نگران کننده دانسته می‌گویند، اگر در مصرف آب صرفه‌جویی نشود، وضعیت بدتر از این خواهد شد.

با اینحال، مسوولین محلی می‌گویند، بیکار ننشسته و برای رفع این مشکل گام‌های عملی را برداشته‌اند. در تازه‌ترین اقدام، ریاست آبرسانی قندهار حفر چاه‌های عمیق را در مناطقی که لوله کشی نباشد، ممنوع اعلام کرده است.

این تنها باشندگان ولایت قندهار نیستند که از خشکسالی و کمبود آب نگرانی دارند، بلکه باشندگان سایر ولایات کشور نیز از خشکسالی و کمبود آب شدیدا نگران هستند. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *