نگرانی سازمان ملل از نگهداری ۱۳ هزار سلاح هسته‌ای در جهان

در نخستین روز نشست کشورهای عضو پیمان منع سلاح هسته‌ای، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای در جهان شد. گوترش گفته، پیش از آنکه این سلاح جهان را نابود کند باید نابود شود.

به گفته دبیرکل سازمان ملل درحالیکه تنش‌ها در جهان روز بروز اوج میگیرد و بی  اعتمادی میان کشورها درحال افزایش است نگهداری ۱۳ هزار سلاح هسته‌ای در زراد خانه ها در سراسر جهان نگران کننده است.

می‌گوید، موجودیت سلاح‌های هسته‌ای حیات جهان را با خطر مواجه ساخته است. گوترش گفت، هم اکنون ۱۳ هزار سلاح هسته‌ای در زرادخانه‌ها در جهان نگهداری می شود.

این مقام ارشد سازمان ملل با اشاره به اینکه تجربه تلخ استفاده از سلاح هسته‌ای در هیروشیما و ناکازاکی درحال محو شدن از خاطره هاست گفت، این می‌تواند برای جهان خطرناک باشد.

گوترش همچنین گفت، سلاح‌های هسته‌ای که در اختیار چند کشور قرار دارد حیات سیاره زمین را تهدید می‌کند. ازهمین رو تاکید کرد قبل از اینکه این سلاح جهان را نابود کند باید از بین برده شود.

نگرانی از موجودیت سلاح هسته‌ای درجهان درحالی مطرح می شود که جنگ اوکراین میان قدرت های بزرگ نگرانی استفاده از این سلاح کشتار جمعی را بیشتر کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *