کابل – پنجمین دور توزیع نان خشک از طرف دفتر حضرت آیت‌الله العظمی فیاض (دام‌ظله)

اوج گرسنگی و فقر در منطقه عمدتا فقیرنشین پایتخت، غرب کابل!

جایی که برخی ساکنانش حتی نانی برای خوردن ندارند، بنیاد خیریه حضرت آیت‌الله فیاض نیز روز چهارشنبه ۲۰ نانوایی را به هدف کمک به نیازمندان افتتاح کرد. نانوانی‌های که روزانه ۱۰ قرص‌نان به ۸۸۰ خانواده در طول یک ماه توزیع خواهد کرد.

امداد رسانی‌ از سوی بنیاد‌های خیریه درحالی صورت می‌گیرد، که فقر و تنگدستی فاجعه به بار آورده و مشکلات زندگی، گلوی مردم را می‌فشارد.

شمار از شهروندان ضمن سپاسگزاری از بنیاد‌های خیریه می‌گویند، ۱۰ قرص‌نان برای سه وعده غذایی آنان کفایت نمی‌کند.

در همین حال معین وزارت اقتصاد می‌گوید، حکومت سعی دارد با توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، بحران فقر را به صورت ریشه‌‌ای حل کند.

با این همه، فقر و بیکاری همچنان در کشور بیداد می‌کند، معضلی که اگر بزودی حل نشود، معلوم نیست، فردای آن چی خواهد بود!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *