هرات – آغاز روند بازپس گیری زمین‌های غصب شده

ریاست اراضی و شهرسازی هرات در همکاری با نهادهای امنیتی و عدلی این ولایت روند بازپس ‌گیری زمین‌های غصب شده را در این ولایت آغاز کرد.

مسئولان می‌گویند ۸۰ فیصد زمین‌های غصب شده در هرات شناسایی شده و روند بازپس‌گیری بعد از حل مسایل حقوقی آغاز می‌شود.

فساد بلند در حکومت گذشته و در کنار آن موجودیت باندهای قدرت‌مند مافیا عامل اصلی غصب زمین‌ها بوده است.

در هرات اما بیجاشدگان داخلی هم به صورت خودسر بخشی‌ از زمین‌های نزدیک به شهر را غصب کرده‌اند.

بازپس‌گیری زمین‌های غصب شده استقبال مردم هرات را هم در پی داشته است. مردم خواهان بازپس‌گیری زمین‌ها هستند، در سایه‌ای قانون و مبارزه جدی با غاصبان اصلی.

پروسه بازپس‌گیری زمین‌های غصب شده در هرات درحالی آغاز می‌شود که این روند در گذشته با وجود تلاش‌ها همچنان بی‌نتیجه مانده بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *